Regulamentul campaniei "Experienta WOW"

Art.1 Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei
Organizatorul campaniei “Experiența WOW” (denumita in continuare "Campania"), este S.C Duo Automotive International S.R.L (denumit in continuare “Organizatorul”), societate romană, cu sediul social în Bacau, Jud. Bacau, Strada. Alecu Russo, Bl 33, înregistrată la Registrul Comerțului din Bacau, sub nr. J4/186/2015 CUI: RO34131922 Cont: RO79BACX0000001110057001, deschis la Unicredit Bank, legal reprezentată prin Ovidiu Suciu in calitate de Administrator.
Art.2 Temeiul Legal
Prezentul regulament este conform cu prejvederile O.G 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață, cu modificarile si completările ulterioare.
Art. 3. Durata campaniei si aria de desfăsurare
Campania se desfășoară pe pagina de facebook a organizatorului www.facebook.com/duorentacar, pe perioada fiecarei luni, castigatorii vor fi desemnați in prima săptămână a lunii următoare.
Art. 4. Condiții cu privire la dreptul de participare la Campanie
La această Campanie are dreptul să participe orice persoană fizică având vârsta minimă de 23 ani, care a evaluat cu 5 stele serviciile de inchiriere auto oferite de Organizator, pe una sau mai multe platforme sugerate de aceasta: Google, Facebook, TrustPilot. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului si rudele acestora.
Art. 5. Mecanismul de derulare a Campaniei
Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit pentru orice solicitant. Pentru detalii privind Campania, participanții pot accesa pagina site-ului Organizatorului www.duorentacar/campanie.ro sau pe pagina de facebook www.facebook.com/duorentacar .
Campania va avea ca subiect:
Tombola desfasurată pe parcursul fiecarei luni pe baza unei recenzii (sau mai multe) lăsata pe platformele mentionate mai sus, recenzie in care sa fie mentionat codul rezervarii pe care participantul a finalizat-o pe parcursul respectivei luni.
Art. 6. Premiul Campaniei
Un voucher de 250 lei, cu valabilitate nelimitată pană la folosire. Voucher-ul poate fi utilizat în cadrul unei inchirieri de masină ca serviciu prestat de Organizator.
Art. 7. Extragerea castigatorilor
Extragerea va avea loc în prima săptămână din luna următoare, alegerea castigatorilor este aleatorie, se va realiza prin intermediu site-ului random.org.
Lasarea unei recenzii pe fiecare platformă, duce la creșterea șanselor participanților de a câștiga!
Art. 8. Procedura pentru validarea, revendicarea si ridicarea premiilor
Validarea câștigătorului se realizează după urmatoarele criterii:
1. Câștigătorul trebuie să aibă vârsta minimă de 23 de ani.
2. Câștigătorul trebuie să aibă o rezervare finalizată pe parcursul lunii pe parursul lunii in care a avut loc extragerea.
3. Câștigătorul trebuie să aibă cel putin o recenzie validă pe Facebook, Google, și/sau TrustPilot.
Recenzia lasată de câștigător trebuie sa fie reală și și să conțină codul rezervari avute de acesta. Ex: ”Salut, sunt Ionut Danescu si am fost foarte mulțumit de serviciile DUO, Cod Rezervare: DA-BUC5231.”
Câștigătorul este anunțat pe pagina de facebook a Organizatorului, in prima săptămână a lunii următoare.
În maxim 24h de la extragere, câștigătorul va primi voucher-ul pe email.
Art. 9. Litigii
Eventualele litigii aparute între Organizator si participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, conform legislatiei romane.
Art.10. Incetarea Campanei
Prezenta Campanie va putea înceta înainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natura a face imposibila derularea Campaniei, Organizatorul putând, in acest ultim caz, să decidă prelungirea duratei de desfasurare a Campaniei.
Art.11. Clauze finale
În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației aparute.
În cazul în care, în urma unor verificari ulterioare, se constată ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiul acordat. Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-și rezervă dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.
Organizatorul își rezerva dreptul să modifice prezentul regulament, urmand ca aceste modificari sa fie facute publice cu cel putin 1 zi înaintea intrarii in vigoare a modificarilor. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord să respecte si să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial si ale legislației aplicabile din România.