Terms and Conditions

TERMENI SI CONDITII DE INCHIRIERE DUO AUTOMOTIVE INTERNATIONAL S.R.L.

1 DEFINITII

Ori de câte ori sunt utilizati in prezentul Contract, urmatorii termeni vor avea intelesul precizat mai jos:

“DUO RENT A CAR” sau „Locatorul” - inseamna, in intelesul prezentului Contract, DUO AUTOMOTIVE INTERNATIONAL SRL, o persoana juridica româna având sediul social in Str. Alecu Russo, nr. 33, Bacau, Judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. J4/186/2015, CUI RO34131922.

“Clientul” sau “Locatarul” - inseamna, in intelesul prezentului Contract, persoana fizica identificata in Partea I a prezentului Contract, in calitate de client, precum si soferul aditional declarat de catre acesta.

“Autoturismul Inchiriat” - inseamna, in intelesul prezentului Contract, autovehiculul identificat in Partea I a prezentului Contract a carui stare de functionare a fost stabilita in Fisa de Ridicare/Returnare Autoturism – Anexa 1 la prezentul Contract.

“Contract” - include informatiile din urmatoarele sectiuni care, impreuna, reprezinta intreaga intelegere a partilor: Contract de Inchiriere – Partea I, Termeni si Conditii de Inchiriere, Fisa de Ridicare/Returnare Autoturism – Anexa 1 precum si toate specificatiile din Anexele la Contract.

“Taxa Zero RISC” - inseamna, in intelesul prezentului Contract, taxa suplimentara pentru limitarea raspunderii Clientului in caz de dauna adusa Autoturismului Inchiriat sau furt al acestuia, astfel cum aceasta este descrisa in Sectiunea 6.6.

“Garantia Standard” - inseamna, in intelesul prezentului Contract, suma de bani constituita drept garantie la incheierea Contractului, astfel cum aceasta este descrisa in Sectiunea 6.4.

“Serviciul Depozit 50” inseamna, in intelesul prezentului Contract, taxa suplimentara pentru limitarea raspunderii Clientului in caz de dauna adusa Autoturismului Inchiriat sau furt al acestuia, astfel cum aceasta este descrisa in Sectiunea 6.5.

“Taxa de administrare” - inseamna, in intelesul prezentului Contract, cheltuiala aditionala suportata de catre DUO RENT A CAR pentru gestionarea situatiilor de incalcare a conditiilor contractuale de catre Client, astfel cum aceasta este detaliata in continutul Contractului.

2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Contractul are ca obiect inchirierea de catre Locator catre Client, a Autoturismului Inchiriat având elementele de identificare evidentiate in Partea I, conform termenilor si conditiilor stabilite prin prezentul Contract.

 

3 DURATA INCHIRIERII AUTOVEHICULULUI

3.1 Prezentul Contract a fost incheiat pe o perioada determinata, astfel cum aceasta este prevazuta in Partea I a prezentului Contract (in continuare denumita „Durata Inchirierii”).

3.2 Durata Inchirierii poate fi prelungita doar cu acordul prealabil scris al Locatorului obtinut cu cel putin 24 ore inaintea expirarii Duratei Inchirierii. In caz contrar, DUO RENT A CAR isi rezerva dreptul de a nu isi da acordul cu privire la prelungirea duratei de inchiriere. In caz de prelungire a Duratei Inchirierii, Clientul va avea obligatia de a plati pretul aferent perioadei de inchiriere aditionala anterior expirarii Duratei Inchirierii initiale.

3.3 In cazul in care Clientul doreste sa returneze Autoturismul Inchiriat anterior expirarii Duratei Inchirierii, acestuia nu i se va restitui diferenta de pret ramasa pentru perioada de inchiriere neefectuata. DUO RENT A CAR, ca un gest comercial fata de Clientul sau, va oferi acestuia contravaloarea serviciilor ramase neefectuate printr-un voucher valabil pentru o perioada de 12 luni, pe care Clientul il va putea utiliza la inchirierea unui nou autovehicul din reteaua DUO RENT A CAR.

 

4 PRETUL CONTRACTULUI

4.1 Pretul total de inchiriere a Autoturismului este prevazut in Partea I a prezentului Contract la rubrica “Informatii Cost” si cuprinde: (i) Tariful de baza de inchiriere (stabilit in Euro/zi de inchiriere); (ii) Tarif interval orar predare/preluare in afara orelor de program; (iii) accesorii (de ex. GPS, scaun copil) si (v) Tarife Aditionale, dupa caz, in cuantumul prevazut in Anexa 2 la prezentul Contract.

4.2 Pretul de inchiriere al Autoturismului include: (i) TVA, (ii) asigurare RCA (Asigurarea de raspundere civila auto), (iii) Rovinieta si (iv) Asistenta Tehnica telefonica si Rutiera la fata locului cu acoperire nationala precum si intretinerea tehnica a Autoturismului.

4.3 Pretul de inchiriere al Autoturismului nu include: costurile carburantilor, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru România care este inclusa in pretul de inchiriere, taxele de traversare a podurilor (de ex. taxa Fetesti-Cernavoda), amenzile primite pentru incalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si a legislatiei nationale in vigoare sau costuri rezultate in urma actiunilor autoritatilor locale in legatura cu Autoturismul Inchiriat, pe Durata Inchirierii.

4.4 Plata integrala a sumelor prevazute la art. 4.3 de mai sus va fi in sarcina Clientului. In cazul neachitarii de catre Client, DUO RENT A CAR va achita contravaloarea amenzilor rezultate din neindeplinirea obligatiilor de catre Client si va factura catre acesta valoarea efectiva a amenzilor plus o taxa de administrare de 50 Euro/amenda.

4.5 Pretul de inchiriere al Autoturismului nu cuprinde eventualele sume reprezentând despagubiri ulterioare pe care Clientul este de acord sa le achite integral Locatorului, daca Clientul cauzeaza Autoturismului Inchiriat avarii/daune de orice natura, atât cu intentie cât si din culpa, in conditiile specificate in prezentul Contract.

4.6 Ne rezervăm dreptul de a modifica Tarifele practicate. La cerere, puteți primi detalii referitoare la
Tarifele practicate de la Centrul nostru telefonic.

4.7 Angajații, salariații și reprezentanții Noștri au obligația să respecte Tarifele practicate.

4.8 Tarifele în vigoare la momentul achiziției serviciului se vor aplica pentru acea achiziție.

 

5 TERMEN SI MODALITATI DE PLATA

5.1 Plata integrala a Pretului de inchiriere al Autoturismului se face la momentul semnarii Contractului sau in avans prin transfer bancar sau prin intermediul site-ului www.duorentacar.ro. O rezervare platita in avans, prin transfer bancar sau prin intermediu www.duorentacar.ro  se poate anula in urmatoarele conditii:

  1. i) Daca data si ora de ridicare a masinii este mai mare de 48h fata de data anularii, se va rambursa in contul clientului intreaga suma platita in avans (in maxim 14 zile lucratoare), MINUS 20 de euro. Cei 20 de euro reprezinta comisioanele bancare + costurile logistice de inchiriere.
  2. ii) Daca data si ora de ridicare a masinii este mai mica de 48h fata de data anularii, suma platita in avans NU se returneaza. Clientul va primi un credit voucher pentru intreaga suma pe care il va putea folosi la o viitoare rezervare.

Toate anularile rezervarilor platite in avans se vor anunta in scris la adresa de e-mail rezervari@duoinchirieriauto.ro.

5.2 Clientul poate achita Pretul de inchiriere al Autoturismului in numerar, daca pretul contractului este mai mic sau egal cu 1000 de lei pentru persoane juridice, respectiv 5000 de lei pentru persoane fizice, sau cu card bancar (VISA, MASTERCARD), in moneda nationala (RON) calculat la cursul de schimb publicat de Unicredit Bank +1% la data efectuarii platii.

5.3 La momentul semnarii Contractului, Clientul care nu a optat pentru Taxa Zero RISC sau pentru Serviciul Depozit 50 va achita integral contravaloarea Garantiei Standard, in cuantumul prevazut in Partea I a prezentului Contract.

5.4 La data restituirii Autoturismului Inchiriat, Clientul are obligatia sa achite DUO RENT A CAR contravaloarea tuturor obligatiilor banesti nascute in sarcina sa pe Durata Inchirierii si neachitate, in baza documentelor de plata emise de DUO RENT A CAR. In cazul constituirii Garantiei Standard precum si in cazul Serviciului Depozit 50, DUO RENT A CAR isi rezerva dreptul de a retine din acestea cuantumul sumelor neachitate.

 

6 CONDITII GENERALE DE INCHIRIERE

6.1 Rezervare si confirmarea rezervarii autoturismului

6.1.1 Rezervarea va fi confirmata pentru o clasa/categorie de autoturism si nu pentru un autoturism anume. DUO RENT A CAR nu poate garanta o anumita marca, model, motorizare sau culoare ale autoturismului confirmat ca rezervat.

6.1.2 Daca, la momentul livrarii, DUO RENT A CAR nu are disponibil un autoturism din clasa pentru care a confirmat rezervarea acestuia, atunci acesta va livra un autoturism din clasa imediat superioara, fara costuri aditionale pentru Client.

6.2 Predarea si returnarea Autoturismului Inchiriat

6.2.1 Predarea si returnarea Autoturismului Inchiriat se vor face la locul, data si ora stabilite de Client impreuna cu DUO RENT A CAR si mentionate in confirmarea de rezervare si in Contract.

6.2.2 DUO RENT A CAR va preda Autoturismul in stare buna de functionare, curat si igienizat, fara defectiuni si fara avarii ale caroseriei sau ale interiorului, altele decât cele evidentiate in Fisa de Ridicare/Returnare Autoturism la sectiunea "Starea autoturismului la ridicare".

6.2.3 Clientul ia la cunostinta si verifica starea Autoturismului inaintea semnarii acestui Contract, iar orice fel de reclamatii privind starea acestuia se vor face la predare si vor fi consemnate in Fisa de Ridicare/Returnare Autoturism la sectiunea "Starea autoturismului la ridicare". Nu vor fi luate in considerare reclamatii/obiectiuni ulterioare predarii cu privire la starea Autoturismului.

6.2.4 Clientul se obliga sa returneze Autoturismul impreuna cu toate documentele, cheile, accesoriile si echipamentele in buna stare (in starea in care le-a preluat), la locul si data convenite in Contract.

6.2.5 Returnarea Autoturismului este considerata ca fiind efectiva in momentul semnarii Fisei de Returnare Autoturism de catre DUO RENT A CAR si de catre Client. Nesemnarea Fisei de Returnare Autoturism nu determina exonerarea de raspundere a Clientului pentru daunele produse Autoturismului.

6.2.6 Primele 3 ore de intârziere fata de ora returnarii stabilita prin Contract sunt gratuite. Depasirea cu mai mult de 3 ore se taxeaza cu o noua zi de inchiriere, inclusiv serviciile aditionale conform Contractului, la tarifele stipulate in Contract. La o intârziere mai mare de 3 ore fata de momentul specificat pentru returnare in Contract, Locatorul isi rezerva dreptul de a informa organele de politie despre furtul Autoturismului, cu exceptia cazului in care Clientul informeaza DUO RENT A CAR despre intentia sa de a prelungi Durata Inchirierii Autoturismului.

6.2.7 Clientul va returna Autoturismul cu cantitatea de combustibil cu care a fost livrata, evidentiata in Contract sau in Fisa Ridicare/Returnare Autoturism, in caz contrar acesta va achita contravaloarea combustibilului lipsa plus o penalitate in valoare de 20 Euro.

6.3 Returnarea Autoturismului Inchiriat in alta locatie

6.3.1 Returnarea Autoturismului in alt loc decât cel in care a fost livrat se face numai cu acordul DUO RENT A CAR si va ocaziona taxe suplimentare ce vor fi incasate de DUO RENT A CAR din valoarea Garantiei Standard, daca Clientul decide locatia de restituire ulterior preluarii Autoturismului. Cuantumul taxelor suplimentare este prevazut in Anexa 2 la Contract, contravaloarea exacta a acesteia fiind comunicata Clientului prin SMS sau e-mail la momentul confirmarii modificarii.

6.3.2 In cazul in care Clientul doreste restituirea Autoturismului intr-o alta locatie decât cea stabilita initial prin Contract, va informa DUO RENT A CAR in scris sau sunând la numarul de telefon suport NON STOP 0754 606 616 si va trebui sa obtina acordul expres in scris al DUO RENT A CAR pentru ca aceasta modificare sa opereze in mod valabil.

6.4 Garantia Standard

6.4.1 La data semnarii Contractului de Inchiriere, Clientul va trebui sa blocheze o Garantie pe un card de credit pe numele sau cu o valoare cuprinsa intre 200 Euro si 3.000 Euro, in functie de clasa (categoria) din care face parte Autoturismul Inchiriat evidentiata in confirmarea de rezervare si in Contract. Clientul care a optat pentru plata Taxei Zero Risc nu va avea obligatia constituirii Garantiei Standard. Clientul care a optat pentru Serviciul Depozit 50 va avea obligatia constituirii unei Garantii in valoare de 50 Euro.

6.4.2 Garantia Standard ii va fi returnata integral Clientului la data returnarii Autoturismului, in urmatoarele conditii:

(i) Autoturismul este returnat fara defecte sau avarii, altele decât cele evidentiate in Fisa Ridicare/Returnare Autoturism la sectiunea „Starea autoturismului la ridicare”;

(ii) in caz de avarii/daune ale Autoturismului cauzate de catre terti, Clientul prezinta toate documentele necesare conform situatiei respective si care atesta nevinovatia lui, astfel cum acestea sunt detaliate in Sectiunea 9.2;

(iii) Autoturismul nu este returnat excesiv de murdar (a se vedea Anexa 2 din Contract);

(iv) Autoturismul a fost returnat cu aceeasi cantitate de combustibil cu care a fost livrat, evidentiata in Contract sau in Fisa Ridicare/Returnare Autoturism;

(v) Accesoriile predate impreuna cu Autoturismul in momentul ridicarii, sa fie returnate in stare de functionare, fara avarii sau defecte, altele decât cele evidentiate in Fisa Ridicare/Returnare Autoturism la sectiunea „Starea autoturismului la ridicare”;

(vi) Toate conditiile prezentate in acest Contract si obligatiile ce ii revin, au fost respectate de Client.

6.4.3 Intreaga suma reprezentând Garantia Standard sau o parte din aceasta nu va fi returnata in cazul in care:

(i) Autoturismul prezinta defectiuni sau avarii, zgârieturi sau deteriorari ale vopselei, caroseriei sau interiorului (tapiterie, bord etc.), jante indoite, fisurate, anvelope defecte sau orice alte avarii si defecte, altele decât cele evidentiate in Fisa Ridicare/Returnare Autoturism la sectiunea „Starea autoturismului la ridicare”;

(ii) Clientul nu returneaza cheile, actele si orice alte accesorii primite odata cu Autoturismul la preluarea acestuia reprezentantului DUO RENT A CAR;

(iii) Returnarea Autoturismului nu se face la ora si locul stabilit de catre parti (exceptie face cazul când Clientul instiinteaza Locatorul si acesta isi da acordul scris asupra modificarii datei si locului returnarii Autoturismului);

(iv) In momentul returnarii Autoturismului starea tehnica a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluarii de catre Client sau daca cutia de viteze sau motorul prezinta avarii datorita utilizarii neadecvate;

(v) Clientul nu a respectat toate conditiile prezentate in acest Contract si obligatiile ce ii revin.

6.4.4 In cazul returnarii Autoturismului pe timp de noapte, in conditii meteo nefavorabile sau murdar, când identificarea eventualelor daune este imposibila, Garantia Standard (in totalitate sau in parte, dupa caz) se restituie in doua zile lucratoare, dupa ce Locatorul a avut la dispozitie toate conditiile pentru a inspecta Autoturismul.

 

6.5 Serviciul Depozit 50

6.5.1 Serviciul Depozit 50 poate fi achizitionat la tariful mentionat in Contract si reprezinta un angajament optional al Clientului prin care acesta:

(i) isi limiteaza responsabilitatea financiara la 50 Euro in caz de dauna din propria vina, cu respectarea termenilor si conditiilor prevazute in Contract, daca valoarea reparatiei este mai mica de 1500 de euro +TVA, conform devizului de reparatie emis de un service auto autorizat R.A.R.;

(ii) Beneficiaza de Asistenta telefonica si rutiera non-stop pe teritoriul României, conform conditiilor stipulate in Sectiunea 6.7 din prezentul Contract;

(iii) Reduce valoarea Garantiei Standard la 50 Euro care va putea fi retinuta, in mod integral sau partial de catre DUO RENT A CAR, in oricare din situatiile prevazute in Sectiunea 6.4.3.

6.5.2 Contravaloarea Garantiei Standard de 50 Euro va fi returnata integral Clientului la data returnarii Autoturismului in conditiile stabilite in Sectiunea 6.4.2. Toate celelalte prevederi aplicabile in cazul Garantiei Standard se vor aplica in mod corespunzator.

 

6.6 Serviciul Zero Risc

6.6.1 Serviciul Zero Risc poate fi achizitionat la tariful mentionat in Contract si reprezinta un angajament optional al Clientului prin care acesta:

(i) Isi reduce responsabilitatea financiara la 0 in caz de dauna din propria vina sau din vina unui tert, cu respectarea termenilor si conditiilor prevazute in Contract, daca valoarea reparatiei este mai mica de 3000 de euro +TVA, conform devizului de reparatie emis de un service auto autorizat R.A.R.;

(ii) Beneficiaza de Asistenta telefonica si rutiera gratuita non-stop pe teritoriul României, conform conditiilor stipulate in prezentul Contract;

(iii) Elimina obligatia de plata a Garantiei Standard.

6.6.2 Serviciul Zero Risc este valabil doar pentru un singur autoturism. In cazul inlocuirii Autoturismului Inchiriat cu un alt autoturism, Clientul se obliga sa achite contravaloarea Serviciului Zero Risc pentru noul autoturism primit la tariful mentionat in Contract sau sa achite integral Garantia Standard. In caz contrar, DUO RENT A CAR va avea dreptul sa refuze inlocuirea Autoturismului Inchiriat.

 

6.6.3 Serviciul Zero Risc nu acopera urmatoarele situatii in care Clientul:

(i) A condus sub influenta drogurilor, alcoolului sau oricaror alte substante interzise de lege, sau s-a sustras de la recoltarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive;

(ii) Nu a oprit Autoturismul imediat dupa producerea unui accident/incident provocând daune/avarii acestuia;

(iii) In caz de accident/ incident, nu a anuntat organele de politie sau alte organe abilitate si nu a obtinut documentele necesare conform situatiei respective, astfel cum acestea sunt detaliate in Sectiunea 9.2;

(iv) Nu a anuntat in maxim 4 ore DUO RENT A CAR despre evenimentul rutier produs si nu a completat la returnarea Autoturismului Inchiriat declaratia pe proprie raspundere privind imprejurarile producerii accidentului/incidentului;

(v) A utilizat Autoturismul in scopuri ilicite/ilegale, cum ar fi contrabanda, transportul ilegal de articole sau bunuri, furtul, etc., fara ca aceasta enumerare sa fie limitativa;

(vi) A condus Autoturismul cu sarcina depasita, a folosit Autoturismul pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte sau a transportat persoane peste capacitatea maxima a Autoturismului, contrare certificatului de inmatriculare;

(vii) A condus Autoturismul pe drumuri nemarcate, neasfaltate sau accidentate (forestiere), in zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apa rezultând daune/avarii produse Autoturismului Inchiriat;

(viii) A utilizat Autoturismul in concursuri, curse sau teste auto rezultând daune/avarii produse Autoturismului Inchiriat;

(ix) A utilizat neadecvat (contrar specificatiilor producatorului) sau distructiv Autoturismul, fapt ce a avut drept consecinta dauna a motorului, cutiei de viteze, rotilor, anvelopelor sau a spatiului interior al Autoturismului;

(x) In caz de furt al Autoturismului, nu preda catre DUO RENT A CAR cheile si documentele Autoturismului, dovada furtului (procesul verbal) intocmita de catre organele de politie abilitate si declaratia pe proprie raspundere cu privire la imprejurarile producerii evenimentului;

(xi) A condus in afara granitelor si teritoriului României;

(xii) A permis, cu voia sau fara voia sa, conducerea Autoturismului de o persoana neautorizata de DUO RENT A CAR prin Contract, demonstrat prin documentele oficiale intocmite de organele abilitate ca urmare a unui accident/incident;

(xiii) A alimentat Autoturismul cu alt carburant decât cel indicat de producator (notat in certificatul de inmatriculare si pe Fisa de Ridicare/Returnare Autoturism);

(xiv) A avariat partea inferioara a Autoturismului (ex. praguri, toba, etc.) precum si anvelopele si jantele cu care Autoturismul este echipat, cu intentie sau din culpa;

(xv) A deteriorat partial sau total interiorul Autoturismului ca urmare a fumatului si/sau in timpul aflarii acesteia in apropierea mediilor inflamabile.

(xvi) A deteriorat partial sau total interiorul Autoturismului ca urmare a neglijentei sau relei intentii.

(xvii) A provocat, din propria vina, o dauna mai mare de 1500 de euro + TVA, pentru serviciul „Depozit 50” sau mai mare de 3000 de euro + TVA pentru serviciul „Zero Risc”, conform devizului de reparatie emis de un service auto autorizat R.A.R.;

6.6.4 Pentru situatiile descrise la punctul 6.6.3. de mai sus, Clientul va fi in totalitate raspunzator pentru daunele produse Autoturismului Inchiriat cu intentie sau din culpa si va avea obligatia de a achita DUO RENT A CAR contravaloarea prejudiciului produs in cuantumul comunicat de catre DUO RENT A CAR ulterior returnarii Autoturismului Inchiriat.

6.7 Asistenta Tehnica telefonica si Rutiera la fata locului cu acoperire nationala

6.7.1 DUO RENT A CAR asigura asistenta tehnica telefonica gratuita non-stop la numarul de telefon +40747111404.

6.7.2 Clientul care nu a optat pentru Serviciul Zero Risc va beneficia de asistenta rutiera la fata locului gratuita, cu exceptia cazului in care avaria produsa Autoturismului se datoreaza culpei Clientului, caz in care asistenta rutiera va fi acordata contra cost. Costurile determinate de deplasarea la fata locului vor fi comunicate Clientului anterior deplasarii prin SMS sau prin e-mail.

 

7 DREPTURI SI OBLIGATII ALE DUO RENT A CAR

7.1 DUO RENT A CAR are obligatia de a transmite Clientului dreptul de folosinta asupra Autoturismului Inchiriat ce constituie obiectul Contractului prin: (i) livrarea Autoturismului Inchiriat, (ii) inmânarea cheilor si a actelor Autoturismului Inchiriat (certificat de inmatriculare si polita de asigurare RCA –in original sau copii conform cu originalul).

7.2 In caz de accident/incident sau furt/tentativa de furt dovedita prin document oficial eliberat de organele abilitate, DUO RENT A CAR are obligatia:

(i) Sa inlocuiasca Autoturismul (in limita disponibilitatii), in caz de avarie care nu poate fi remediata pe loc, daca dauna nu este din vina Clientului, intr-un interval de 24 ore, in functie de locul in care a avut loc evenimentul.

(ii) In cazul in care DUO RENT A CAR va fi in imposibilitatea de a inlocui Autoturismul, Clientului i se va restitui partea aferenta Pretului de inchiriere calculat proportional cu durata in care Autoturismul Inchiriat nu a putut fi folosit.

7.3 DUO RENT A CAR va fi exonerata de la indeplinirea obligatiilor stabilite la art. 7.2 de mai sus, in cazul in care Clientul nu respecta procedura in caz de dauna prevazuta la punctul 9.2.2 de mai jos.

7.4 DUO RENT A CAR isi rezerva dreptul de a incasa ulterior de pe cardul bancar al Clientului sume reprezentând: penalitati, taxe, daune produse Autoturismului, lipsa de combustibil, amenzi, perioada cât Autoturismul este imobilizat in service din cauza daunelor produse prin raportare la numarul de zile imobilizate inmultit cu tariful standard de inchiriere/zi afisat pe website-ul www.duoinchirieriauto.ro, la care se va adauga o taxa fixa de administrare in valoare de 50 Euro. Prin semnarea acestui contract, Clientul a luat la cunostinta de toate termenele si conditiile acestui Contract si isi da acordul ca ulterior DUO RENT A CAR sa poata incasa de pe cardul bancar al acestuia sumele comunicate de catre DUO RENT A CAR in prealabil ca fiind datorate de catre Client in considerarea obligatiilor sale contractuale.

 

8 DREPTURI SI OBLIGATII GENERALE ALE CLIENTULUI

8.1 Clientul trebuie sa se afle permanent in posesia unui permis de conducere valabil. Daca indiferent din ce motiv, Clientului ii este retras permisul de conducere de catre o autoritate competenta sau de control din tara sau din strainatate, este strict interzisa continuarea folosirii autoturismului de catre Client, acesta având obligatia de a informa DUO RENT A CAR in cel mai scurt timp posibil.

8.2 Autoturismul nu poate fi condus decât de semnatarul acestui Contract sau numai de o persoana specificata in Contractul si autorizata de catre DUO RENT A CAR ca sofer aditional.

8.3 Clientul are obligatia sa instiinteze DUO RENT A CAR, la solicitarea acesteia, cu privire la locul unde se afla Autoturismul Inchiriat si sa permita examinarea Autoturismului Inchiriat de catre reprezentantii DUO RENT A CAR, in maxim 24 de ore de la cererea acesteia.

8.4 Clientul se angajeaza sa conduca Autoturismul respectând toate dispozitiile legale privind conducerea unui autoturism pe drumurile publice.

8.5 Clientul se angajeaza sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra Autoturismului fara consimtamântul scris al DUO RENT A CAR.

8.6 Clientul nu va lasa in nici un fel de circumstanta usile, geamurile, portbagajul sau Autoturismul deschis si nu va lasa in niciun caz cheile sau actele masinii in Autoturism.

8.7 In caz de defectiune sau orice alta stricaciune, reparatia masinii trebuie facuta de catre un service autorizat, desemnat de Locator, numai cu stiinta si acordul Locatorului si in concordanta cu instructiunile Locatorului.

8.8 Clientul nu poate sub nicio conditie sa vânda, inchirieze sau sa garanteze cu Autoturismul.

8.9 In caz de accident/incident sau orice fel de defectiune, Clientul are la dispozitie numarul de telefon pentru Asistenta Tehnica NON-STOP 0040.747.111.404 si se obliga de a informa fara intârziere Locatorul, care il va asista si ii va da toate instructiunile adaptate situatiei.

 

9 DREPTURI SI OBLIGATII SPECIFICE ALE CLIENTULUI

9.1 Parasirea teritoriului României cu Autoturismul Inchiriat

9.1.1 Clientul are dreptul de a parasi teritoriul României cu Autoturismul Inchiriat doar cu acordul scris al Locatorului.

9.1.2 Pentru parasirea teritoriului României cu acordul scris al Locatorului, Clientul va achita o taxa suplimentara in cuantum de 50 Euro/zi petrecuta in afara granitelor României, iar Garantia Standard va fi dublata.

9.1.3 In cazul in care Clientul paraseste teritoriul României fara acordul scris al Locatorului, Locatorul va fi indreptatit sa aplice Clientului, cu titlu de penalitate, o suma de pâna la 1.000 Euro, proportional cu pagubele suferite de DUO RENT A CAR ca urmare a incalcarii acestei obligatii.

9.1.4 In caz de defectiuni si/sau evenimente rutiere petrecute in afara granitelor României fara culpa Clientului, Clientul are obligatia de a returna Autovehiculul Inchiriat in interiorul granitelor României, acesta fiind obligat sa suporte integral costurile determinate de returnarea acestuia.

9.1.5 In eventualitatea unei daune sau a unui furt care a avut loc in afara teritoriului României, in situatia nerespectarii obligatiei stabilite in sarcina Clientului in clauza 9.1.1, Clientul va fi in integralitate raspunzator fata de Locator si va avea obligatia de a achita Locatorului cu titlu de despagubiri, daune interese in cuantum egal cu pretul de achizitie al masinii.

9.2 Obligatiile Clientului in caz de Accidente/Incidente, Avarii sau Furt al Autoturismului

9.2.1 Regulile de conduita in caz de accident, paguba, avarii sau furt fac obiectul unui Ghid aflat la bordul Autoturismului. Regulile de conduita mentionate sunt parte componenta a prezentului Contract.

9.2.2 In caz de accident/incident sau furt/tentativa de furt dovedita prin document oficial eliberat de organele abilitate, Clientul are obligatia:

(i) sa nu abandoneze Autoturismul si sa respecte legislatia privind interzicerea parasirii locului accidentului;

(ii) sa ia toate masurile posibile pentru limitarea pagubelor produse;

(iii) sa obtina numele si adresa, precum si fotocopii fata-verso ale cartii de identitate/pasaport, permisului de conducere, certificatului de inmatriculare si asigurarii autoturismelor celorlalte parti implicate in accident, precum si datele de contact ale oricarui martor ocular;

(iv) sa informeze fara intârziere politia, de pe raza localitatii in care s-a produs accidentul/incidentul, in vederea constatarii accidentului/incidentului si intocmirii formelor legale;

(v) sa anunte DUO RENT A CAR despre producerea oricarui accident/incident, incendiu, furt sau tentativa de furt, chiar daca paguba este numai partiala, la numarul de asistenta NON STOP 0040.747.111.404, in maxim 4 ore de la producerea accidentului/incidentului;

(vi) sa obtina de la Politie Procesul Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurari in cazul accidentelor cu victime) precum si Autorizatia de Reparatie (toate cu semnatura ofiterului de Politie care intocmeste procesul verbal si stampila sectiei de Politie). Procesul Verbal trebuie sa specifice clar in scris (in caz de accident) daca soferul conducea, sau nu, sub influenta bauturilor alcoolice, sau a substantelor interzise prin lege, sau daca acesta s-a sustras de la recoltarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive;

(vii) sa predea DUO RENT A CAR cheile si actele masinii, precum si toate documentele enumerate mai sus;

(viii) sa predea Reprezentantului DUO RENT A CAR, la returnarea Autoturismului, Declaratia pe propria raspundere cu privire la accident/incident conform realitatii privind imprejurarile in care s-a produs incidentul/accidentul cu Autoturismul Inchiriat.

9.2.3 In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna prevazuta la punctul 9.2.2 de mai sus, Clientul este raspunzator de intreaga valoare a reparatiilor, costurilor de imobilizare si a costurilor generate de lipsa de folosinta a masinii. In caz de nerespectare, raspunderea Clientului va fi atrasa si in cazul achitarii taxei Zero Risc sau Depozit 50.

9.2.4 In caz de furt, Clientul este obligat sa puna la dispozitia DUO RENT A CAR documentele eliberate de organele de politie care atesta dovada furtului precum si cheile si actele masinii. In caz contrar, Clientul este pe deplin raspunzator conform legii civile si penale.

10 PENALITATI

10.1 Nerespectarea obligatiilor stabilite in sarcina Clientului este sanctionata cu aplicarea unor penalitati in cuantumul stabilit atât in cuprinsul Contractului precum si in Anexa 2 la Contract.

10.2 Neplata la termen a obligatiilor financiare nascute in sarcina Clientului va determina aplicarea unei penalitati de intârziere la plata in cuantum de 0,5%/zi de intârziere.

10.3 Fumatul in masinile DUO RENT A CAR este strict interzis. In caz de nerespectare, Locatorul va aplica Clientului o penalitate in cuantumul prevazut in Anexa 2 la prezentul Contract.

10.4 Alimentarea de catre Client a Autoturismului Inchiriat cu alt carburant decât cel indicat de producator (notat in talon) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa de administrare in valoare de 50 Euro, costul transportului Autoturismului Inchiriat cu platforma pâna la cel mai apropiat punct de lucru al DUO RENT A CAR, costul aferent zilelor de imobilizare in service reprezentând contravaloarea tarifului standard de inchiriere/zi afisat pe website-ul www.duoinchirieriauto.ro, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea cu combustibil.

10.5 Abandonarea de catre Client a Autoturismului Inchiriat fara a preda cheia unui reprezentant DUO RENT A CAR va atrage obligatia Clientului de a suporta in totalitate costurile de recuperare a Autoturismului. La costurile de recuperare se va adauga o taxa de administrare de 150 Euro.

 

11 RASPUNDEREA PENTRU DAUNE A CLIENTULUI

11.1 Clientul este raspunzator din punct de vedere material, civil si penal pentru nerespectarea termenilor si conditiilor stipulate in acest Contract. Nerespectarea obligatiilor stabilite in prezentul Contract duce la invalidarea asigurarilor iar raspunderea pentru daunele provocate revine in totalitate Clientului, inclusiv venitul nerealizat pe perioada imobilizarii Autoturismului Inchiriat.

 

12 RASPUNDEREA PENTRU DAUNE A DUO RENT A CAR

12.1 Autoturismul este asigurat pentru daune cauzate tertilor pe Durata Inchirierii conform obligatiilor stabilite prin lege privind asigurarea RCA.

12.2 DUO RENT A CAR nu este responsabila de pierderile suportate de catre Client in caz de defectare sau avarie a Autoturismului Inchiriat, cu exceptia cheltuielilor autorizate de DUO RENT A CAR pentru reparatii.

12.3 Asigurarea personala a Clientului, a pasagerilor, a bagajelor sau a oricaror bunuri nu intra in sarcina Locatorului, acesta nefiind raspunzator pentru niciun fel de prejudiciu sau deteriorare ale celor de mai sus.

12.4 Din momentul livrarii Autoturismului Inchiriat si pâna la reintrarea in posesia acestuia, DUO RENT A CAR este exonerata de raspundere pentru daunele provocate in trafic de Autoturismul Inchiriat Clientului, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor din România.

12.5 Locatorul nu este raspunzator pentru niciun fel de prejudicii sau pierderi ale Clientului si de niciun fel de prejudicii sau daune produse din culpa Clientului. In cazul in care, ca urmare a utilizarii Autoturismului pe Durata Inchirierii se ridica pretentii fata de Locator, Clientul il va exonera pe Locator de orice raspundere.

12.6 DUO RENT A CAR nu va fi raspunzatoare pentru eventualele obiecte sau bunuri uitate in Autoturismului Inchiriat de catre Client si neidentificate la returnarea Autoturismului Inchiriat.

 

13 DECLARATII SI GARANTII

13.1 Prin semnarea prezentului Contract, Clientul declara si garanteaza urmatoarele:

(i) A verificat Autoturismul si nu prezinta nici un fel de avarie sau defectiune in afara de cele mentionate in Fisa de Ridicare/Returnare si functioneaza normal, fara probleme in momentul in care l-am preluat.

(ii) A citit si a inteles toate prevederile incluse in prezentul Contract precum si toate obligatiile nascute in sarcina acestuia pe Durata Inchirierii precum si ulterior pâna la executarea in totalitate a tuturor obligatiilor stabilite in sarcina sa.

(iii) Poseda permis de conducere, act de identitate si card bancar emise in mod valabil pe numele sau, documente care au fost prezentate in original la semnarea Contractului.

(iv) Nu va parasi teritoriul României cu Autoturismul Inchiriat fara obtinerea in prealabil a acordului scris din partea DUO RENT A CAR.

13.2 Clientul declara si garanteaza ca nu va utiliza sau conduce Autoturismul Inchiriat si nu va permite ca Autoturismul sa fie utilizat sau condus:

(a) in contraventie cu regulile de trafic, vamale, legale sau alte regulamente;

(b) pentru transportul de pasageri sau orice fel de marfa contra unei sume de bani;

(c) pentru a impinge sau a remorca orice alt vehicul, remorca sau alt obiect;

(d) in timp ce soferul Autoturismului este sub influenta alcoolului, drogurilor sau oricaror alte substante interzise;

(e) in orice fel de cursa, test, concurs, in off-road, ca autoturism scoala sau la activitati vânatoresti;

(f) altfel decât conform instructiunilor si recomandarilor producatorului Autoturismului;

(g) incarcat peste sarcina maxima admisa sau peste numarul maxim de pasageri, specificate in talonul masinii;

(h) in orice activitate ilegala;

(i) in zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apa.

 

14 INCETAREA CONTRACTULUI

14.1 Contractul inceteaza la data expirarii Duratei Inchirierii sau la data ulterioara stabilita de catre parti ca urmare a prelungirii duratei initiale.

14.2 Contractul poate inceta prin denuntarea unilaterala de catre oricare din parti, in termen de 24 ore de la data transmiterii notificarii de denuntare de catre partea interesata celeilalte parti. In cazul in care Contractul este denuntat unilateral de catre Client, se vor aplica prevederile art. 3.3 din Contract. In cazul in care Contractul este denuntat unilateral de catre DUO RENT A CAR, aceasta va achita Clientului diferenta de pret ramasa pentru perioada de inchiriere neefectuata.

14.3 Contractul poate inceta prin reziliere unilaterala de catre oricare din parti, fara a fi necesara punerea in intârziere, in caz de neexecutare a obligatiilor stabilite in sarcina celeilalte parti conform prezentului Contract, prin transmiterea unei notificari de reziliere. Contractul se va considera incetat la data primirii de catre destinatar a notificarii de reziliere.

 

15 FORTA MAJORA

15.1 Niciuna dintre parti nu va fi considerata in culpa pentru incalcarea prezentului Contract sau tinuta raspunzatoare in alt mod fata de cealalta parte pentru motivul exclusiv al intârzierii executarii sau neexecutarii oricareia dintre obligatiile sale ce decurg din prezentul Contract, in masura in care respectiva intârziere sau neexecutare se datoreaza unui caz de forta majora, astfel cum acesta este definit conform legii.

15.2 Cazurile de forta majora se notifica de partea afectata celeilalte parti in termen de 3 zile lucratoare de la data producerii lor. Sunt considerate cazuri de forta majora acele evenimente imprevizibile si insurmontabile, independente de culpa partii care le invoca, si care fac obligatiile acestei parti imposibil de executat, precum: calamitatile naturale, starea de razboi, revolutiile, embargoul, etc. Dovada cazului de forta majora se face cu certificatul de forta majora eliberat de organele abilitate.

15.3 Daca forta majora dureaza mai mult de 20 de zile lucratoare, oricare dintre parti are dreptul de a cere incetarea Contractului fara ca cealalta parte sa se poata opune. In acest caz, niciuna dintre parti nu are dreptul de a cere despagubiri, dar are obligatia de a-si indeplini toate obligatiile pâna la data producerii cazului de forta majora.

 

16 NOTIFICARI

16.1 Toate notificarile si comunicarile in legatura cu executarea prezentului Contract adresate oricarei parti de catre cealalta parte vor fi facute in scris, in limba româna, si transmise personal sau prin email la coordonatele specificate in Partea I a Contractului. Orice modificare a datelor de contact ale partilor vor fi comunicate in scris sub sanctiunea neluarii lor in considerare.

 

17 LEGISLATIA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

17.1 Interpretarea prezentului Contract si raporturile juridice nascute in temeiul acestuia sunt guvernate de legea româna.

17.2 Toate disputele ce rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate pe cale amiabila, daca este posibil, prin negocieri intre parti, in termen de maxim 15 zile de la data aparitiei acestora.

17.3 Orice litigiu ce apare in derularea prezentului Contract si care nu va putea fi solutionat pe cale amiabila, va fi solutionat de catre instantele competente din România.

 

18 CLAUZE FINALE

18.1 Prezentul Contract impreuna cu Anexele sale, constituie intelegerea completa si exclusiva dintre parti in ceea ce priveste obiectul sau si nu exista declaratii, intelegeri sau acorduri aditionale verbale sau scrise.

18.2 Niciuna dintre parti nu poate ceda sau transfera in alt mod prezentul Contract sau oricare din drepturile si avantajele ce deriva din acesta, in intregime sau in parte, catre nicio alta persoana, in lipsa acordului prealabil scris al celeilalte parti.

18.3 In cazul in care una sau mai multe din prevederile prezentului Contract sunt partial sau integral invalidate, valabilitatea celorlalte prevederi nu este afectata si continua sa se aplice in masura in care nu este afectat iremediabil chiar obiectul si scopul Contractului. Partile convin sa depuna toate diligentele pentru inlocuirea clauzei invalide cu o clauza valida care sa corespunda, in masura posibila, intentiei initiale a partilor de la momentul convenirii clauzei invalide.

18.4 Orice modificare la prezentul Contract va fi efectuata in scris si necesita semnarea de catre ambele parti.

ANEXA 2 – TAXE, TARIFE ADITIONALE SI PENALITATI

Taxe si Tarife Aditionale NR.

Descriere taxa/serviciu aditional

Tarif aditional

1.

"Kilometri nelimitati" –Clientul poate opta pentru acest serviciu in cazul in care doreste sa poata circula cu Autoturismul Inchiriat fara o limita de kilometri.

3 € / zi

2.

Restituirea Autoturismului intr-o alta locatie decât cea stabilita initial prin Contract.

intre 30 € si 250 € (in functie de locatia solicitata)

3.

Taxa "Sofer fara experienta" –aplicabila in cazul in care Clientul detine un permis de conducere valabil, cu o vechime mai mica de 1 an de zile.

500 € + dublul Garantiei Standard pentru Autoturismul Inchiriat

4.

Taxa "Sofer tânar" –aplicabila in cazul in care Clientul si/sau soferul aditional au vârsta sub 23 ani impliniti.

30 €/zi + dublul Garantiei Standard pentru Autoturismul Inchiriat

5.

Taxa „Pre-spalare” –aplicabila in cazul in care clientul a optat pentru serviciul Zero Risc si doreste sa returneze masina nespalata.

15 €/toata perioada

6.

Taxa "Extra program" - aplicabila in cazul in care clientul ridica/ returneaza autoturismul de luni pana vineri intre orele 18:00 - 22:00 si in weekend intre orele 8:00 - 22:00.

10€/activitate

7.

Taxa "Extra program" - aplicabila in cazul in care clientul ridica/ returneaza autoturismul intre orele 22:00 - 8:00.

15€/activitate

 

Penalitati

Descriere

Cuantum

1.

Penalitate pentru nereturnarea Autoturismului Închiriat cu cantitatea de combustibil cu care a fost livrată.

20

2.

Penalitate pentru returnarea Autoturismului în stare excesiv de murdară1.

50

3.

Penalitate pentru fumatul în interiorul Autoturismului2.

99

4.

Pierderea plăcutelor de înmatriculare

100

5.

Pierderea cheilor

250

6.

Pierderea jetonului de parcare

150 €

7.

Pierderea oricăruia din documentele Autoturismului Închiriat

200 €

8.

Pierderea oricăruia din Accesorii

50 €

9.

Furt/Tentativă de furt dovedită prin document oficial eliberat de organele abilitate

2000 €

10.

Refuzul de a completa Declarația de Accident/lncident (inclusiv în cazul achitării Taxei Zero RISC)

250 €

1 Excesiv de murdar reprezintă situația în care Autoturismul necesită curățarea în detaliu a interiorului acestuia, adică mai mult decât procedura standard de spălare. Exemple: tapițerie pătată, urme de noroi pe bord, scaune sau banchetă, resturi perisabile lăsate în Autoturism, altundeva decât într-o pungă menajeră etc.

2 În cazul în care Autoturismul Închiriat a luat foc sau prezintă arsuri chiar si parțiale în interior din cauza fumatului, Clientul este în totalitate răspunzător pentru pagubele produse, indiferent dacă a achitat sau nu Taxa Zero RISC. Clientul va plăti toate pagubele produse evidențiate in devizul de reparație eliberat de un service autorizat. Asigurările Autoturismului Închiriat, nu acoperă daunele provocate din cauza fumatului.

Descarcă documentul PDF